OG Invent
Forskning – Innovation – Patent

Om OG Invent

 

Investeringar och Projekt

OG Invent har fokuserat på investeringar i företag som baserar sin verksamhet på innovation, forskning och patent.

 

Kontakta oss